پزشک خانواده شهری کمينه

   

   
 
 

 

پایگاه اطلاع رسانی ایدز کمينه
دستورالعمل آموزشی بیماری سل کمينه

 

  کمينه

خبر ویژه کمينه
  کمينه

 

قابل تــوجه همکــاران محترم بهداشت حرفه ای

با توجه به بارگذاری فرمهای بازرسی از کارگاهها و شاخصهای بهداشت حرفه ای وطراحی آنها درسامانه

جامع بازرسی مرکزسلامت محیط کار به پیوست فرمهای بازرسی ازکارگاهها ی    1_ تک واحدی  2- چندواحدی

3- راهنمای تکمیل فرمهای مذکور 4- راهنمای تنظیم شاخصهای بهداشت حرفه ای 5- فرم خدمات بهداشت

حرفه ای ازکارگاههای بازرسی نشده جهت اجرا ابلاغ می شود .   

فایل مقابل را دانلود نمایید .   فرم بازرسی 94

 

                       

 

 

دانلود جدول اطلاعات مامایی       ارسال تا تاریخ 21/10/93

دانلود جدول  گزارش عملکرد  مهلت تکمیل تا پایان دیماه

 

قابل توجه مسئولین محترم واحد گسترش      23/9/93  

 

     جدول اطلاعات نیرو انسانی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی برحسب روستا و شهرهای زیر بیست هزار نفر پیوست است. مقتضی است اطلاعات در قالب فايل پيوست برای پایان هر ماه تکمیل و به آدرس: phcilam@yahoo.com ارسال نمایید.

 

    دانلود جدول اطلاعات نیرو انسانی

 

قابل توجه مسئولین  محترم واحد گسترش     26/8/93

جدول زمانبندی توزیع پزشکان عمومی  ( فرمت جدید-دردو شیت هردو ماه یکبار

گزارش عملکرد برنامه پزشک خانواده (فصلی )

شاخص ها (سالیانه )

 جدول نیاز پزشکان عمومی و ماماها ( فرمت جدید-ارسال جدول هردو ماه یکبار ) 

دستورالعمل

 

 

 

 
   قابل توجه مسئولین  محترم واحد گسترش      29/7/93 
با سلام و احترام
به پیوست جداول اطلاعات پزشکان خانواده و ماما های بیمه روستایی و اعتبارات ارسال می گردد.مقتضی است تا پایان وقت اداری 29/7/93 مهرماه ماه اطلاعات
درخواستی را به آدرس زیر ارسال فرمایید .
جهت دانلود جداول مربوطه برروی فایل های زیر کلیک نمایید .

 

     

 

 

 

قابل توجه مسئولین  محترم واحد گسترش

جدول اطلاعات عملکرد برنامه پزشک خانواده

 

 

 

 

 قابل توجه معاونین محترم بهداشتی

 احتراما بدینوسیله فرمت بررسی عملکرد سال 91 شبکه های بهداشتی درمانی ارسال میگردد
شایسته است نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام و درجلسه ای که طی نامه شماره
22/7/2325 مورخ 1/3/91 برگزارمیگردد . بادردست داشتن اطلاعات مورد نیاز حضور بهم رسانید.
 

 

 

 

 

فرم سرشماری

استخراج مناطق سیاری

استخراج مناطق روستایی

استخراج جمعیت

اولین بازدید خانوار

  

   
 
 
  قابل توجه کارشناسان محترم واحد آمار کلیه شبکه ها .لطفا کلیه  آمار و اطلاعات مربوطه را  به آدرس الکترونیکی ذیل ارسال گردد .

 

 

 

 

 

 

  جستجو