X

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی حیطه فعالیت ایمیل
ابراهیم فتح الهی کارشناس مبارزه با  بیماریهای واگیر                                        کارشناس ارشد حشره شناسی                 بيماريهاي مشترك انسان و دام(زئونوز ،منتقله ازبندپایان، آنفلوآنزا، جانواران زهری(ماروعقرب))                                 Fatolahiebrahim@gmail.com   

 

   شرح وظایف محوله:

 - شركت در كنگره ها , سمينارها و دوره هاي آموزشي كشوري در زمينه بيماريهای زئونوز ، منتقله از بندپایان و آنفلوانزا
- برگزاری کارگاه و کلاس های آموزشی
- شرکت در برنامه های پایش و نظارت
- تدوین برنامه عملیاتی و نظارت بر برنامه عملیاتی شهرستان ها
- ایجاد هماهنگی و تشکیل جلسه با سایر ارگان های مربوطه(دامپزشکی،شهرداری،حفاظت محیط زیست و...)در جهت کنترل بیماری های زئونوز در قالب کمیته های برون بخش و درون بخش
- هماهنگی تشکیل کمیته بیماریهای زئونوز و کمیته اتلاف حیوانات ولگرد
- شرکت و نظارت بر برنامه های سم پاشی و عملیات جونده کشی در جهت اجرای کنترل برنامه کنترل سالک
- تامین داروهای مورد نیاز جهت درمان بیماران مبتلا به سالک، آنفلوانزا ، مالاریا و....
- تهیه ملزومات جهت نمونه گیری از موار مشکوک به آنفلو انزا ومالاریا
  - نظارت بر اتاق های ایزوله تنفسی فشار منفی و پیگیری ساخت و تجهیز
- تجهیز و استاندارد سازی اتاقهای هاری شهرستانها
- نظارت بر آمار ارسالی شهرستانها و ارسال به مرکز مدیریت بیماریها
- نظارت بر مراکز درمان بیماری سالک و تامین تجهیزات کرایوتراپی