شماره: 32315
1399/10/27
ویدئو کنفرانس وزارتی بازگشایی مدارس در بهمن ماه سال جاری در مرکز بهداشت استان برگزار شد
ویدئو کنفرانس وزارتی بازگشایی مدارس در بهمن ماه سال جاری در مرکز بهداشت استان برگزار شد

ویدئو کنفرانس وزارتی بازگشایی مدارس با حضور معاونین فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان، مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست مدیریت شبکه و ارتقاء سلامت، مسئولین و کارشناسان سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس و سلامت محیط و کار استان در سالن جلسات مرکز بهداشت استان برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر برکاتی، مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص بازگشایی مدارس از اول بهمن ماه با استناد بر پایش و نظارت دانشگاه علوم پزشکی و خودارزیابی مدیران مدارس مطالبی عنوان نمود.
سپس خانم دکتر اردلان، رئیس اداره سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس وزارت متبوع ضمن قدردانی از زحمات همکاران استان‌ها در پایش و نظارت بر مدارس و ارسال گزارش هفتگی به وزارت بهداشت و درمان، بر ادامه روند فعالیت ها در خصوص بازگشایی مدارس از اول بهمن ماه سال جاری تاکید کرد.
در ادامه دکتر یمانی، معاون اجرایی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جمع بندی مطالب و قرائت مصوبات مورد تایید پرداخت.
در پایان جلسه توسط مدیران وزارتی حاضر در ویدئو کنفرانس به سوالات و ابهامات کارشناسان مسئول جوانان، نوجوانان و مدارس دانشگاه ها پاسخ داده شد.
حق انتشار محفوظ است ©