شماره: 16539
1397/03/09
برگزاری نشست صمیمانه معاون توسعه با معاون، مدیران و کارکنان مرکز بهداشت استان
برگزاری نشست صمیمانه معاون توسعه با معاون، مدیران و کارکنان  مرکز بهداشت استان

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان، این نشست در راستای بازدید دکتر پاکزاد معاونت توسعه که از حوزه معاونت بهداشتی داشته و با پیشنهاد آن معاونت به منظور تبادل نظر و شنیدن نکته نظرات همکاران این حوزه برگزار گردید که در ابتدای این جلسه، دکتر راضی ناصری فر ضمن خیر مقدم به دکتر پاکزاد معاون توسعه و هیئت همراه در خصوص وضعیت و چالش های موجود در مرکز بهداشت استان و واحدهای تابعه مطالبی را عنوان نمود. مهندس چولکی معاون فنی مرکز بهداشت استان در ادامه با اشاره به نقش تامین کنندگی و پشتیبانی معاونت توسعه افزود، انتظار داریم این معاونت که نقش پشتیبانی کننده از سایر بخش های دانشگاه را عهده دار می باشد با توان بیشتری در پاسخگویی به سایر بخش ها و در نقش تسهیل کننده در اجرای فرایندها و فعالیت ها با رویکرد تکریم نیروی انسانی و رضایت کارکنان و اصلاح روش پرداخت اضافه کاری با چهارچوب منطقی و منصفانه گام بردارد. سپس به نمایندگی از کارکنان خانم مهندس عبدالهی پور ،خانم مهندس علایی نژاد ، دکتر کریمی، مهندس علیمردانی گزارشی از مسائل و مشکلات رفاهی ، اداری و تشکیلاتی بیان نمودند. و در ادامه دکتر پاکزاد معاون توسعه دانشگاه در خصوص مسائل و مشکلات بیان شده توسط کارکنان توضیحات مبنی بر اصلاح روش و فرایند اضافه کاری و نحوه پرداخت مطالبات و توجه اساسی به زیرساختها و تامین تجهیزات کاری و رفاهی پرسنل ،رفع و مشکلات ماموریتهای داخل استان و خارج استان ارائه نمودند. در پایان مهندس عبدی و مهندس آلی ابادی به ترتیب در خصوص تشکیلات ادارای و نحوه انتقایل پرسنل مطالبی ارائه نمودند. این نشست در راستای اهمیت دادن معاونت توسعه به خواسته های آنها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات این حوزه برگزار گردید.

حق انتشار محفوظ است ©