شماره: 15414
1396/11/10
کارگاه مدیریت کاهش خطر بلایا برگزار شد
کارگاه مدیریت کاهش خطر بلایا برگزار شد

   کارگاه مدیریت کاهش خطر بلایا با محوریت نظام مراقبت وقوع وپیامدهای بلایا  با حضور معاون فنی مرکز بهداشت استان وکارشناسان  واحد مدیریت کاهش خطر بلایای شبکه های تابعه درسالن کنفرانس مرکز بهداشت استان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی ، دکتر امین کریمی معاون فنی مرکز بهداشت استان در ابتدای کارگاه ضمن خوش آمدگویی به مدعوین در خصوص اهمیت مخاطرات طبیعی مطالبی ارائه نمودند. وی تاکید نمود با توجه به اینکه در ماههای اخیر در سطح استان  زلزله های متعددی رخ داده لازم است توسط شما همکاران آموزشهای آمادگی خانوار در برابر بلایا را مد نظر قرار داده تا مردم توانمندی خود را از طریق آموزشها بدست آورند .
در ادامه مهندس رستمی کارشناس مدیریت کاهش خطر بلایا مرکز بهداشت استان  به ارائه مطالبی در این خصوص پرداختند و در پایان کارگاه با حاضرین جلسه در خصوص  ارتقاء شاخص های برنامه مدیریت کاهش خطر بلایا به بحث وگفتگو پرداختند .

حق انتشار محفوظ است ©