X
Enter Title

 

 

 

 
 

 

نام ونام خانوادگی سمت                                  مدرک تحصیلی حیطه فعالیت پست الکترونیکی
 محمد هوشمندفر سرپرست امور دارویی کارشناس  علومآزمایشگاهی امورات دارویی  
شاپور خانی تکنیسین امور دارویی دیپلم بررسی اسناد دارویی shapoorkhani@yahoo.com