طراحی سایت
کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

 سازمان بهداشت جهانی (WHO) سلامت را این گونه تعریف می کند: رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و نه فقط  وجود بیماری.

  این شورا به منظور حفظ و ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی آحاد مردم، اتخاذ تدابیر مناسب، سیاست ها و راهبردهای کلان در

  جهت رسیدن به این هدف و همچنین نهادینه کردن مدیریت و سیاست گذاری، ارزشیابی و گسترش هماهنگی و همکاری های بین  بخشی تشکیل و مصوبات آن ابلاغ می گردد.

  

اعضای دبیرخانه 

 

سمت در کارگروه
نام و نام خانوادگي
سمت خارج از کارگروه
تلفن
رئيس کارگروه
 
آقای مهندس مروارید
استاندار
3335579
جانشین رئیس کارگروه
آقای مهندس کلانتری
 
معاون سیاسی امنیتی استانداری
3335300
 دبير کارگروه
 
آقای دکتر علی دل پیشه
رئیس دانشگاه
3334080
 جانشين دبيرکارگروه
 
آقای دکتر راضی ناصری فر 
معاون بهداشتي
2228180
کارشناس مسئول دبيرخانه
آقای رحمت چتری پور 
کارشناس
2230604

 

مکاتبات با دبیرخانه...دانلود کنید
تماس با دبیر خانه:
آدرس :ایلام- میدان شهید کشوری بلوار شهید مدرس - مرکز بهداشت استان
 
پست الکترونيک: sagh.ilam@gmail.com                      
تلفن تماس:               2228180-2234491

 

جستجو