طراحی سایت
معرفي واحد سلامت دهان ودندان

پست  الکترونیکی

حیطه فعالیت

مدرک تحصیلی

سمت

نام و نام خانوادگی

  کارشناس بهداشت دهان و دندان دکتری دندانپزشکی مدیر گروه بهداشت دهان و دندان دکتر علی محمد کرمپور

sepid-sehar@gmail.com

مدیر گروه

دکترای دندانپزشکی

کارشناس مسئول

دکتر ژیلا نریمانی

 

کارشناس بهداشت دهان و دندان

دکترای دندانپزشکی

      کارشناس بهداشت دهان و دندان

دکتر علی بیگلری

جستجو