طراحی سایت
ثبت نام تيم سلامت و خانوار وانتخاب پزشك توسط خانوار

 

به اطلاع ميرساند جهت ثبت نام اعضاء

تيم سلامت وهمچنين خانوارها وانتخاب

 پزشك توسط آنها دربرنامه پزشك خانواده

شهري به سايت زیر مراجعه شود

 

http://1590.ir

اطلاعیه جذب پزشک در برنامه پزشک خانواده شهری

 

 

 

به اطلاع کلیه پزشکان عمومی می رساند جهت ثبت نام

در طرح برنامه پزشک خانواده شهری بروی سایت زیر

کلیک نمایند . http://fpqa.behdasht.gov.ir

ضمنا شماره تلفن 08412227522 پاسخگویی شمادر

خصوص برنامه پزشک خانواده شهری می باشد

جستجو