ثبت نام تيم سلامت و خانوار وانتخاب پزشك توسط خانوار حداقل

 

به اطلاع ميرساند جهت ثبت نام اعضاء

تيم سلامت وهمچنين خانوارها وانتخاب

 پزشك توسط آنها دربرنامه پزشك خانواده

شهري به سايت زیر مراجعه شود

 

http://1590.ir

اطلاعیه جذب پزشک در برنامه پزشک خانواده شهری حداقل

 

 

 

به اطلاع کلیه پزشکان عمومی می رساند جهت ثبت نام

در طرح برنامه پزشک خانواده شهری بروی سایت زیر

کلیک نمایند . http://fpqa.behdasht.gov.ir

ضمنا شماره تلفن 08412227522 پاسخگویی شمادر

خصوص برنامه پزشک خانواده شهری می باشد

جستجو